Torba Yasada Yer Alan Yıpranma Payının Tam Metni

Torba Yasada Yer Alan Yıpranma Payının Tam Metni

Torba kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre sağlık çalışanlarına 1 yıla 60 gün yıpranma payı verildi.

İşte 18 Temmuz 2018 tarihi itibariyle TBMM’ye sunulan düzenleme

MADDE GEREKÇESİ

Memurlarnet