TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

POZİSYON

KODU

ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
1 Çocuk Gelişimcisi 1 Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.
2 Fizyoterapist 4 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Bölümü lisans mezunu olmak.

3 Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.
4 Hemşire 53 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.
5 Hemşire 4 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
6 Hemşire 10 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
7 Hemşire 6 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
8 Hemşire 10 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
9 Hemşire 2 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak, Yoğunbakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak ve Koroner Yoğunbakım konusunda en az 1 yıl tecrübeli olmak.
10 Hemşire 16 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.
11 Sağlık Teknikeri 1 Anestezi Programı önlisans mezunu olmak ve alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.
12 Sağlık Teknikeri 2 Anestezi Programı önlisans mezunu olmak, CPR sertifikası sahibi olmak ve Kardiyovasküler Cerrahi alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak.
13 Sağlık Teknikeri 2 İlk ve Acil Yardım Programı önlisans mezunu olmak.
14 Sağlık Teknikeri 2 Radyoterapi Programı önlisans mezunu olmak.
15 Sağlık Teknikeri 4 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olmak.
16 Sağlık Teknikeri 1 Solunum Fonksiyonu Laboratuvarında görev yapmak üzere Anestezi, İlk ve Acil Yardım veya Elektronörofizyoloji Programı önlisans mezunu olmak.
17 Sağlık Teknikeri 6 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar Programı önlisans mezunu olmak.
18 Sağlık Teknikeri 1 Eczacılık Fakültesinde görev yapmak üzere Eczane Hizmetleri Programı önlisans mezunu olmak
19 Sağlık Teknikeri 1 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı önlisans mezunu olmak ve alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

ARANANILAN KOŞULLAR

1- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3- Nöbet usulü çalışmaya engel hali bulunmamak,

4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Kimlik Belgesi fotokopisi,

2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,

3- Başvurulan ünvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi ve/veya çalışmaya ilişkin belge

4- Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için 2016 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanını gösteren belge,

5- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve yedek aday belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır.