TÜİK Verilerine Göre Hekim ve Sağlık Personeli Sayısı Yetersiz

TÜİK Verilerine Göre Hekim ve Sağlık Personeli Sayısı Yetersiz

Hekime müracaat ikinci ve üçüncü basamakta yoğunlaştı

Dallara göre hastane ve yatak sayılarının 2017 verilerinin açıklandığı istatistik raporunda genel hastanelerde yatak sayısı 206 bin 858’i, kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde 4 bin 728 yatak sayısı takip etti. Toplam hastane yatak sayısının 2017 verileri 225 bin 863 olarak görüldü.

2017 yılında hekimlere müracaat sayılarının belirlendiği istatistikte; yüzde 33’lük kesimin birinci basamağa yüzde 77’sinin ise ikinci ve üçüncü basamağa başvuru yaptığı belirlendi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerine müracaat eden toplam kişi sayısı 235 milyon 135 bin 618 olarak belirlendi. İstatistik raporunda 2002 yılında itibaren sevk hızında azalma görüldüğü kaydedildi.

Yıllara ve sektörlere göre hastanelere müracaat sayısı toplamda 464 milyon 876 bin 362 olarak görüldü. 2016 yılına göre 2017 yılında müracaat sayılarının arttığının tespit edildiği istatistiki bilgilerde en çok Sağlık Bakanlığı birimlerine müracaat edildiği tespit edildi.  

Yıllara göre diş hekimliğine müracaat sayıları 2016 yılında 44 milyon 155 bin 365 olarak görülürken bir sonraki yıl 49 milyon 637 bin 355 oldu.

Bizi instagramda takip etmek için tıklayınız

Sağlık hizmetlerinde memnuniyet azaldı

Yaşam Memnuniyeti Araştırması ve TÜİK verilerinin kaynak olarak kullanıldığı sağlık hizmetlerinden genel memnuniyet; 2016 yılında yüzde 75,4 iken 2017 yılında yüzde 71,7 geriledi.

C grubunda 2 milyondan fazla ameliyat

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynaklı 2017 verilerine göre toplam ameliyat sayısı 4 milyon 931 bin 299 oldu. A grubu ameliyatlarının sayısı 546 bin 894, B grubu ameliyat sayısı 1 milyon 683 bin 414, C grubu ameliyat sayısı ise 2 milyon 700 bin 991 olarak kaydedildi.

Her grupta ameliyatların yoğunlukla Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yapıldığı da raporda kaydedilen diğer bir nokta.

En çok nakli yapılan organ böbrek iken 2017 yılında toplam nakil 3 bin 341 olarak belirlendi. Böbrek naklini, karaciğer takip etti ve aynı yılın verilerinde bin 446 vaka görüldü.

Uluslararası platformda hekim sayısı yetersiz kaldı

Sağlık personel sayısı 2017 yılında toplam 920 bin 939 olarak tespit edildi. Bu sayının 149 bin 997’sinin uzman, asistan ve pratisyen hekimi kapsadığı belirtildi.

Uzman hekimlerin yoğunlukla İstanbul’da yer aldığı bilgisi paylaşılan raporda pratisyen hekimlerin Güneydoğu Anadolu’da, asistan hekimlerin ise Batı Anadolu’da diğer bölgelere göre daha fazla olduğu kaydedildi.

100 bin kişiye düşen toplam hekim sayısının 186 olduğu bilgisi paylaşılan 2017 sağlık istatistikleri raporunda, OECD verileri kaynaklı uluslararası karşılaştırmaya göre hekim sayısı diğer ülkelerin gerisinde kaldı. Meksika, Şili ve Güney Kore’den sonra 100 bin kişiye düşen hekim sayısında Türkiye en az rakamla son sırada yerini aldı.

Aynı istatistik raporunda 100 bin kişiye düşen eczacı sayısı 35,3

100 bin kişiye düşen diş hekimi sayısı önceki yıllara göre yükseliş seyrederek 35

100 bin kişiye düşen hemşire, ebe sayısı ise 272 olduğu kaydedildi.