Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığına Personel Alımı

Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığına Personel Alımı

6569 sayılı Kanun kapsamında, ülkemizde sağlık hizmetlerinin akreditasyonu TÜSEB’e bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede Enstitümüz tarafından, halen yürütülmekte olan Hastane Akreditasyon Programı ile 2018 yılı içinde başlatılcak olan ADSM/H, Diyaliz Merkezleri ve Laboratuvar Akreditasyon Programları için  Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi” yetiştirmek amacıyla, Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Eğitim Programı uygulanacaktır. İlgili eğitim programına başvurular 08/01/2018 ile 14/01/2018  tarihleri arasında  www.tuseb.gov.tr/tuska web sitesi üzerinden yapılacaktır.

1. Genel / Asgari Başvuru Kriterleri

2.maddede belirtilen her bir kontenjan türündeki ilgili kriterlere sahip olanların başvuru yapabilmesi için Asgari Kriterler şunlardır:

 1. En az Lisans mezunu olmak.(Noter veya çalıştığı kurum onaylı (onaysız fotokopiler geçersiz kabul edilir)
 2. Seyahat engeli bulunmamak (dilekçe ile beyan edilecektir)
 3. Askerlikle ilişiği bulunmamak (dilekçe ile beyan edilecektir)
 4. En az 5 (beş) yıl süre ile kamu veya özel sektörde aktif olarak görev yapmış olmak.
 5. Halen kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitelerde (kamu ve vakıf dahil) kadrosunun bulunuyor olması.

2. Kontenjan Türleri ve Kriterleri

Toplamda 80 adet Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı alınacaktır.Bu bölümde her bir kontanjan türünün adı, çeşitleri, her çeşit için kaç denetçi adayı alınacağı belirtilmiş olup, ayrıca “Dipnotlar”da her bir kontenjan çeşidine özgü nitelikler yer almaktadır.

1.maddede geçen Genel/Asgari Başvuru Kriterleri ile bu maddede (2.madde) geçen kontenjanlara ait kriterlerin sağlanması ve belgelenmesi başvurunuzun geçerliliği açısından zorunludur. Tercih kriterleri ise zorunlu olmayıp fazla başvuru olduğunda sıralamaya esas olarak kullanılmaktadır.

2.1. Öğretim Üyesi / Eğitim Görevlisi (10 kişi)

 1. Hekimlik/Diş Hekimliği hizmetleri kontenjanı – 5 (beş) kişi1
 2. Bakım hizmetleri kontenjanı – 2 (iki) kişi2
 3. Teknik hizmetler kontenjanı – 1 (bir)3
 4. İlaç ve Eczacılık hizmetleri kontenjanı – 2 (iki)4

1Tıp bilimleri (Diş Hekimliği dahil) alanında Üniversitelerde Öğretim Üyesi veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Eğitim Görevlisi olarak görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir. Bu kontenjanın 1’i Dahili, 2’si Cerrahi ve 2’si Mikrobiyoloji/Biyokimya/Patoloji Tıp/Diş Hekimliği Bilimlerinden belirlenir. 

2 Hemşirelik hizmetleri alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

Mühendislik hizmetleri alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

İlaç ve Eczacılık hizmetleri alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

2.2. Değerlendirici / Denetçi (35 kişi)

 1. HekimlikHizmetleri kontenjanı – 3 (üç) kişi1
 2. Diş Hekimliği hizmetleri kontenjanı – 5 (beş) kişi2
 3. Sağlık Teknikeri/Teknisyeni hizmetleri kontenjanı – 9 (dokuz) kişi3
 4. Teknik hizmetler kontenjanı – 2 (iki)4
 5. İlaç ve Eczacılık hizmetleri kontenjanı – 2 (iki)5
 6. Destek hizmetleri kontenjanı – 2 (üç)6
 7. Denetim hizmetleri kontenjanı – 12 (oniki)7

 1 Tıp fakültesi mezunu olup (1’i Mikrobiyoloji, 1’i Biyokimya Uzmanı ve 1’i Pratisyen/Uzman Hekim) kamu ya da özel sektörde kalite değerlendiricisi, verimlilik değerlendiricisi, tetkikçi, denetçi, iç denetçi gibi pozisyonlarda görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olanlar arasından kamu ya da özel sektörde kalite değerlendiricisi, verimlilik değerlendiricisi, tetkikçi, denetçi, iç denetçi gibi pozisyonlarda görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

3 Aktif olarak en az 2 yıl Diş Teknisyeni/Teknikeri (3 adet), Laboratuvar Teknikeri/Teknisyeni (4 adet) ve Diyaliz Teknisyeni/Teknikeri (2 adet) olarak çalıştığını belgelemek ayrıca kamu ya da özel sektörde kalite değerlendiricisi, verimlilik değerlendiricisi, tetkikçi, denetçi, iç denetçi gibi pozisyonlarda görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

4 Mühendislik alanında Lisans mezunu olup kamu ya da özel sektörde kalite değerlendiricisi, verimlilik değerlendiricisi, tetkikçi, denetçi, iç denetçi gibi pozisyonlarda görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olup kamu ya da özel sektörde kalite değerlendiricisi, verimlilik değerlendiricisi, tetkikçi, denetçi, iç denetçi gibi pozisyonlarda görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

6 Herhangi bir Lisans mezunu olup kamu ya da özel sektörde kalite değerlendiricisi, verimlilik değerlendiricisi, tetkikçi, denetçi, iç denetçi gibi pozisyonlarda görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

7 Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nda Sağlık Başdenetçisi, Sağlık Denetçisi veya Sağlık Denetçi Yardımcısı olarak görev yapıyor olmak

 

2.3. Diyaliz Akreditasyon Programı (10 kişi)

 1. Hekimlik hizmetleri kontenjanı – 5 (beş) kişi1
 2. Hekim dışı sağlık hizmetleri kontenjanı – 5 (beş) kişi2

 1 Nefroloji Uzmanı olarak çalışan 2 adet, diyaliz sertifikalı uzman/pratisyen hekim (aktif olarak en az 2 yıl diyaliz merkezinde çalışmış olduğunu belgelemek) 3 adet olmak üzere toplam 5 hekim alınacaktır.

Aktif olarak en az 2 yıl çalıştığını belgeleyen Diyaliz Teknikeri 2 adet, periton diyalizi dahil diyaliz sertifikalı olan ve en az 2 yıl çalıştığını belgeleyen Hemşire 3 adet alınacaktır.

2.4. Diğer (25 kişi)

 1. Hekimlik/Diş Hekimliği hizmetleri kontenjanı – 5 (beş) kişi1
 2. Bakım hizmetleri kontenjanı – 4 (dört) kişi2
 3. Teknik hizmetler kontenjanı – 1 (bir)3
 4. İlaç ve Eczacılık hizmetleri kontenjanı – 1 (beş)4
 5. Destek hizmetleri kontenjanı – 1 (bir) 5
 6. Denetim hizmetleri kontenjanı – 13 (onüç) 6

1 Tıp/Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde kurumsal performans/kalite/değerlendirme/tetkik birimlerinde sorumlu veya çalışan olarak en az 2 (iki) yıl görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.(Tercihen Laboratuvar Uzmanlık Branşları kontenjanı 2, Diş Hekimi kontenjanı 2’dir)

2 Sağlık Teknikeri/Teknisyeni(Diş/Laboratuvar 2 adet) veyaHemşirelik lisans mezunu (2 adet) olup, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde kurumsal performans/kalite/değerlendirme/tetkik birimlerinde sorumlu veya çalışan olarak en az 2 (iki) yıl görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

3 Mühendislik Fakültesi mezunu olup, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde kurumsal performans/kalite/değerlendirme/tetkik birimlerinde sorumlu veya çalışan olarak en az 2 (iki) yıl görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

4 Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde kurumsal performans/kalite/değerlendirme/tetkik birimlerinde sorumlu veya çalışan olarak en az 2 (iki) yıl görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

Herhangi bir lisans mezunu olup, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde kurumsal performans/kalite/değerlendirme/tetkik birimlerinde sorumlu veya çalışan olarak en az 2 (iki) yıl görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nda Sağlık Başdenetçisi, Sağlık Denetçisi veya Sağlık Denetçi Yardımcısı olarak görev yapıyor olmak.

3. Başvuru Şekli ve Tercih Kriterleri

Başvurular  www.tuseb.gov.tr/tuska web sitesi üzerinde yer alan linkteki formdaki bilgiler eksiksiz ve doğru olarak doldurularak ve gerekli kanıtlayıcı belgeleri içeren doküman (tüm belgelerinizi içeren 1 adet pdf olarak) yüklenmek suretiyle yapılacaktır. Formda belirttiğiniz bilgileri kanıtlayan belgelerin sisteme yükleyeceğiniz dokümanda olması gerekmektedir.

Başvurunuzun değerlendirilmeye alınabilmesi genel/asgari başvuru kriterlerini içeren aşağıdaki ilk 3 maddedeki belgeler ile başvuracağınız kontenjan türü dipnotlarını karşılayan belgelerin onaylı (noter veya çalıştığınız kurumca) olması gerekmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan ve kontenjan fazlası başvuru olduğunda sıralama yapmak için değerlendirilecek olan tercih kriterleri kapsamındaki belgelerinizin de onaylı (noter veya çalıştığınız kurumca)hallerini dokümanınıza eklemeniz önerilmektedir. Başvuru dönemi sonrasında herhangi bir bilgi/belge beyanı kabul edilmeyecektir. Gerçek dışı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecek olup, ilgililer hakkındaki idari ve adli süreçler saklıdır.

Her aday yalnızca tek başvuru yapabilir, birden fazla başvuru yapılamaz. Ancak Enstitü tarafından herhangi bir kontenjan dolmadığı taktirde yerleşemeyenlerden uygun olanları ilgili kontenjan için değerlendirebilir

1. Diploma (en az Lisans, varsa tamamlanan en üst diploma derecesi (yüksek lisans, doktora vb.).

2. Askerlikle ilişiği bulunmadığı ve seyahat engeli olmadığı hakkında beyan dilekçesi.

3. Halen aktif olarak çalıştığınıza dair çalışma belgesi (Kasım 2017 ve sonrası tarihli)

4. Varsa yabancı dil düzeyini gösterir belge. (ÖSYM ve YÖK tarafından denk sayılan yabancı dil belgeleri)

5. Kalite, denetim(performans), verimlilik, tetkik vb. amaçlı yapılan değerlendirme sayısını gösterir belge. Bu belgenin kurumunuzdan alacağınız resmi bir yazı içerisinde doğrudan sayı belirtmesi gerekmektedir. Örneğin ilgili 5 adet kalite, 10 adet verimlilik değerlendirmesine katılmıştır ibareli kurum amiriniz onaylı belge.

6. “Öğretim Üyeleri” kontenjan türü için bahsedilen makalelerin özetlerini, yazarlarını ve yayınlanan derginin tarandığı indeksleri gösteren doküman

7. “Öğretim Üyeleri” kontenjan türü için ilgili kitabın kapak sayfası, yazar/editör sayfası ve ISBN’i ile yayınevi bilgisini içeren doküman

8. “Yönetici” kontenjan türü için ilgili yöneticiliktene kadar süre geçirdiğini gösteren belge (kurumunuz tarafından verilen yazı ile)

9. “Değerlendirici/Denetçi” kontenjan türü için bu görevde bulunduğu süreyi gösterir ilgili kurumdan alınmış belge (her bir yıl için en az bir değerlendirme yaptığını ya da değerlendirme alanında sertifikalı eğitim aldığını belgelemelidir).

10.  “Diğer” kontenjan türü için ulusal, bölgesel veya yerel (kamu, özel veya kamu-özel) düzeyde kurumsal performans/değerlendirme/tetkik birimlerinde görev yapma süresini gösteren kurumundan alınmış belge.

Tercih Kriterleri genel/asgari kriterler ile kontenjan türleri dipnotlarında belirtilen zorunlu kriterlerin dışında kontenjan üzeri başvurularda kullanılmak üzere tüm kontenjan türleri için ortak tercih kriterleri ile kontenjan türüne özel tercih kriterleri olarak aşağıda sıralanmış olup, bu kriterler kapsamında belgelerin gönderilmesi sıralamanız açısından önem arz etmektedir.

3.1. Ortak Tercih Kriterleri

Tüm kontenjan türlerine başvuruların değerlendirilmesinde kullanılan ortak tercih kriterleri şunlardır:

 1. Lisansüstü mezuniyet düzeyi
 2. Yabancı dil puanı 60 ve üzeri olmak (ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen).
 3. Kamu veya özel kurum ve kuruluşların denetimi/değerlendirilmesi kapsamında değerlendirici/tetkikçi/denetçi olarak yapılan görev sayısı (Kendi kurumunda yapılan İç Değerlendirme veya Öz Değerlendirme hariç).

3.2. Kontenjan Türlerine Göre Tercih Kriterleri

3.2.1. “Öğretim Üyeleri” için tercih kriterleri

 1. Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörlük pozisyonu
 2. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI indekslerinde veya uluslararası hakemli dergilerden Alan indekslerinde taranan dergilerde sağlıkta kalite ve/veya güvenlik  ile ilgili konularda makale sayısı (isim sırasına göre ayrı puanlanır)
 3. Sağlıkta kalite ve/veya güvenlik ile ilgili konularda yazdığı veya editörlük yaptığı kitap sayısı (isim sırası ile ulusal ve uluslararası durumuna göre ayrı puanlanır).

3.2.2. “Değerlendirici/Denetçi” kontenjanı için tercih kriteri

 1. Kontenjan türünde belirtilen değerlendiricilik/denetçilik gibi pozisyonlarında geçen toplam süre (her bir yılda en az bir değerlendirme faaliyetinde bulunması veya alanla ilgili sertifikalı bir eğitim alması).

3.2.3. “Diğer” kontenjanı için tercih kriterleri

 1. Kontenjan türünde belirtilen birimlerdeki aktif görev süresi

4. Başvuru Sonuçlarının İlanı

Tüm başvurular ilgili kontenjan türleri dahilinde yukarıdaki temel kriterlere göre değerlendirilerek www.tuseb.gov.tr/tuska web sitesinde sağlıkta akreditasyon denetçisi aday adayı olmaya hak kazananlar ilan edilir. Kontenjana girmeye hak kazanan adaylar aşağıda yer alan Denetçi Eğitim Programı Özet Süreci’nden geçerler. Bu süreçte Katılımcı Gizlilik Sözleşmesi aşaması dahil aşamalardan geri çekilenler yerine Enstitü tarafından sıralamaya göre ilgili adaylar davet edilir.

5. Denetçi Eğitim Programı Özet Süreci

Sağlıkta akreditasyon denetçisi aday adayı olmaya hak kazananlar aşağıda temel başlıkları belirtilen süreçten geçerek eğitim programını tamamlarlar. Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Temel Eğitim Programı Mart/Nisan 2018 içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 • Uygun görülen aday adayların orijinal evraklarının istenmesi
 • Başvuru Daveti ve Aday Başvuru Formu gönderilmesi
 • Katılımcı Gizlilik Sözleşmesi (Kurum ile kişi arasında)
 • Ön Hazırlık Dönemi (adayların eğitim öncesi eğitime hazırlık çalışmaları ve SAS Raporu hazırlamaları)
 • Eğitim Dönemi (Teorik ve Pratik)
 • Sınavlar ve Adayın Değerlendirilmesi
 • Başarılı olanlar ile Etik Sözleşme ve Sertifikalandırma
 • İtiraz Süreci

 

6. Sağlıkta Akreditasyon Denetçileri İle İlgili mevzuatlar aşağıda yer almakta olup, kadrosu Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra birimlerinde olmayanların kurumlarından 6569 sayılı kanunun 12.maddesinin 10.fıkrası gereğince izin yazısı (Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi olarak görevlendirilmelerinde sakınca olmadığına dair)  almaları gerekmektedir. Bu kapsamda eğitim programına kabul edilen ilgili adayların bahsedilen yazıyı sonuçların ilanını takiben 10 iş günü içinde Enstitüye ulaştırmaları gerekmekte olup, aksi halde yedek adaylar davet edilecektir.

Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi yetiştirilmesi süreci ile görevlendirme ve mali hususlar aşağıdaki mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

 • Sağlıkta Akreditasyon Denetçilerinin Nitelikleri Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge
 • Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite Ve Akreditasyon Enstitüsü Hizmet Ücretleri Yönergesi (Madde 5’e bakınız)

İletişim (Sorularınız için aşağıda yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz)

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
Mithatpaşa Cad. No: 3 B Blok 6.Kat Sıhhiye / ANKARA
Tel: (312) 585 12 14
e-posta: [email protected]