ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşme.ı persone! olarak istihdam edilmek üzere 28 Haziran 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2.maddesinin b fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

KADRO ÜNVANI SAYI ÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN NİTELİKLER Maaş Ödemesi
Hemşire 8 Fakülte veya Yüksekokulların 4 yıllık Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü nden mezunu olmak (Lisans) Özel bütçe
Sağlık Teknikeri (Radyoloji) 1 Üniversitelerin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından (Radyoloji) mezun olmak (önlisans) Özel Bütçe

I- BAŞVURU ŞARTLARI A) GENEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,

2) 2016 yılı KPSS (B) grubu P3 (lisans! ve P93 (önlisans! puanı esas alınacaktır.

3) 5917 Sayılı Kanunun 47.maddesinin S.fıkrası a) 2 bendi gereğince, 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta

iken istifa nedeniyle sözleşmesi fesh edilenler; fesih tarihinden

itibaren 1 (bir) yıl süre

geçmeden başvuruda bulunamazlar.

4) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.

5) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

6) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI

1) Adayların bu ilanın gazete de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istenen belgeler ve ilan ekinde yayınlanan (www.uludag. edu.tr) İş Başvuru Formunu doldurarak Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan Kaynaklan Birimi’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Başvuruda istenen belgeler:

Diploma fotokopisi (geçici mezuniyet belgesi de kabul edilecektir),

KPSS B Grubu P3 puanı gösterir belge,

1 fotoğraf,

1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,

İş başvuru formu.

3) Sadece bir kadroya başvuru yapılabilecektir.

4) Yerleştirmeye hak kazanan adaylar Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.