Üniversite Çalışanlarının Sorunları Çözüm Bekliyor

Üniversite hastanesi çalışanlarının sorunları nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yapan Sağlık-Sen İstanbul Üniversite Şube Başkanı İsmail Çor, sorunlara acil çözüm bulunmasını istedi.

“ÜCRETLERDE SÜREKLİ BİR GERİYE GİDİŞ SÖZ KONUSU”

Sağlık çalışanlarının da hazır bulunduğu basın açıklamasında Çor, Türkiye’de üniversite hastanelerinin borç yükü altında ezildiğini belirterek, “Personel yetersizliği, yoğun iş yükü, ardı arkası kesilmeyen nöbetlere ek olarak; ücretlerde de sürekli bir geriye gidiş söz konusudur” dedi. Basın açıklamasında, döner sermaye konusuna özel vurgu yapan Çor, şu görüşlere yer verdi; “Bu sorunlar, üniversite hastanesi çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarıdır. Özellikle döner sermayede yapılan adaletsiz dağılım, emeğinin karşılığını alamayan çalışanın aidiyet duygusunu kaybetmesine sebep olmuştur. Aynı birimde hekim, sağlık çalışanı, idari personel, yardımcı personel hep birlikte mesleklerini icra edip hastane kazancına ekip olarak katkı sağlarken, sağlık çalışanları ve idari personel hiç döner sermaye alamamakta, hekimlerin de döner sermayesi her geçen gün azalmaktadır.”

“FATURA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KESİLİYOR”

İstanbul Tıp Fakültesi gibi köklü bir kurumda, çalışanların sabit ek ödemeye mahkûm edilmesinin çalışma barışını bozduğuna dikkat çeken Çor, “Üniversite hastanesinin başarısının ve kalitesinin artması için çalışanlar, her türlü zorluğa katlanmaktadır. Üniversite hastanelerinin mali sorunlarının faturası da ne yazık ki özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına kesilmektedir. Sağlık çalışanlarının mağduriyeti bir an önce giderilmelidir. Ek ödeme, döner sermaye ve nöbet ücretlerinin, döner sermaye bütçesinden değil; genel bütçeden ödenmesi, üniversite hastanelerini ciddi anlamda rahatlatacaktır.” şeklinde konuştu.

“ADİL VE ADALETLİ DÖNER SERMAYE SİSTEMİ İNŞA EDİLSİN”

Çor, döner sermaye hesaplama formülünde yapılacak değişikliklerle tüm çalışanların mutlu edilebileceğinin altını çizerek, “Yetkili sendika Sağlık-Sen olarak defalarca sözlü ve resmi kanallarla döner sermayenin sağlık çalışanlarına adaletli bir şekilde verilmesini istedik. Sağlık-Sen olarak buradan bütün yetkililere sesleniyoruz: Çalışan hakkının adil ve adaletli bir şekilde teslim edildiği bir döner sermaye sistemi inşa edilsin istiyoruz. Çalışanların haklarının teslim edilmesi mücadelemizde kararlı olduğumuzun, bu haksızlıkta ısrar edilirse, çalışanların talepleri doğrultusunda her türlü yasal eylem hakkımızı kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz.” vurgusunda bulundu