Üniversite de Çalışanların Sağlık Bakanlığına Geçişi Nasıl Olur?

Bilindiği üzere, Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yer alan hüküm gereğince, sözleşmesini fesih edenler 1 yıl boyunca yeniden sözleşmeli personel olamamaktadır. Ancak yılın sonunda sözleşme süresi bittikten sonra sözleşmesini yenilemeyenler için sınırlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı, 2018/4 ve 2018/5 KPSS tercih işlemlerinde Bakanlığa yerleşmiş olup da hali hazırda bir üniversite hastanesinde çalışan 4/B’lilerin durumunu, Devlet Personel Başkanlığına sormuştur.

Devlet Personel Başkanlığı verdiği cevapta, 2018/4 ve 2018/5 KPSS ile atanmakla birlikte, üniversite hastanesinde 4/B’li personel olarak çalıştığı için ataması yapılamayanların sözleşmelerini yenilememesi halinde 2019 yılı Ocak ayında Sağlık Bakanlığınca atamalarının yapılabileceğini belirtmiştir.

Diğer taraftan, üniversite hastanelerinde çalışan 4/B’liler sağlık Bakanlığının bu konuda bir duyuru yayımlayarak bir yol haritası ilan etmesini bekliyor.