Üniversite Hastanelerinde Çalışanlarda Yıpranma Payından Faydalanacak mı?

Üniversite Hastanelerinde Çalışanlarda Yıpranma Payından Faydalanacak mı?

Torba yasa içerisinde yer alan yıpranma payı kimleri kapsıyor. Sağlık personeli kamu da, sağlık bakanlığı ve üniversite hastaneleri diye 2 ye ayrılmış durumda.

Üniversite hastanelerinin sağlık bakanlığına bağlı olmaması çalışma şartlarında bazı farklılıklar oluşturmuştu. Üniversite hastanelerinin ağır çalışma koşulları ve maddi sıkıntılar personeli sağlık bakanlığı hastanelerine yönlendirir duruma geldi.

Sağlık personelin uzun süredir beklediği yıpranma payı artık meclise geldi. Sağlık çalışanları bu durumdan hem mutlu hem mutsuz, neden mutlu; yıpranma payı sayesinde erken emeklilik şartları oluştu. Neden mutsuz; yılda 90 gün yıpranma payı beklerken 60 günde kalmış olması ve yasanın çıktığı tarihten itibaren geçerli olması geçmiş yılları kapsamayacak olması yıllardır çalışan sağlık çalışanlarını üzdü.

Üniversite hastanelerinde çalışanlarda yıpranma payından faydalanacak bunu da şuradan anlıyoruz.

Meclise giden metinde 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 40. maddesinde değişiklik yapılarak insan sağlığı hizmetinde çalışan sağlık mensupları için yılda 60 gün fiili hizmet süresi zammı yapılmıştır. Bu maddeye istinaden üniversite hastanelerinde çalışanlarda yıpranma payından faydalanacak..

Habersaglikcilar.com