Üniversite hastanesinde çalışan sözleşmeli personel, Sağlık Bakanlığı alımına başvurabilir mi?

Üniversite hastanesinde çalışan sözleşmeli personel, Sağlık Bakanlığı alımına başvurabilir mi?

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek 1. maddesinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, sözleşmesini fesih eden bir 4/B’li sözleşmeli personel, bir yıl boyunca yeniden hiçbir yerde 4/B sözleşmelisi olarak görev alamaz. Üniversite hastanesinde çalışan bir sözleşmelinin, sözleşmesini fesih etmeden başka bir yere yeniden 4/B’li sözleşmeli olarak geçmesi mümkün değildir.

Bu hükmün 3 istisnası bulunmakta olup, bu istisnalardan birisi “Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlar” şeklindedir.

Ek 4. maddede ise “Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, eğer bir unvan değişikliği söz konusu ise hizmet sözleşmesini fesih eden kişi hakkında 1 yıl bekleme süresi uygulanmaz.

Unvan değişikliği ise şu şekilde anlaşılmalıdır. Eğer kişi üniversite hastanesinde sözleşmeli hemşire ise, başka bir kurumun 4/B’li sözleşmeli hemşire alımına başvuramaz.