Unvan Değişikliği Sınavı Başarı Sıralaması Açıklandı

Unvan Değişikliği Sınavı Başarı Sıralaması Açıklandı

Bakanlığımız personeli için 08 Ekim 2017 tarihinde yazılı sınavı, 15-26 Ocak 2018 tarihleri arasında da sözlü sınavı yapılan unvan değişikliği sınavı başarı sıralaması Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi doğrultusunda belirlenerek ilan edilmiştir.

Sınava katılanlar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Beş iş günü içerisinde (en geç 2 Mart 2018 Cuma günü saat 18.00’a kadar) Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.


Unvan Değişikliği Sınavı Başarı Sıralaması

İtiraz dilekçelerinin gönderileceği adres:
T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001. Cadde No: 9       06800-Çankaya/ANKARA