Vekil Ebe Hemşireler Kadro İstiyor

Vekil Ebe Hemşireler Kadro İstiyor

Vekil ebe ve hemşireler başlatmış oldukları dilekçe kampanyasını duyurmak için Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ ile görüştüler.Vekil ebe ve hemşireler Malkoç tan yaklaşık 900 bin kişiye kadro geldigini kendilerininde başlatmış oldukları kampanya ile kadroya atanmak istediklerini yapılan atamaları emsal göstererek sayın malkoça hemen görüşme anında bir dilekçe yazarak hakkaniyetli bir şekilde kendilerininde kadroya alınmalarını istediler.

Dilekçe örnegini de editörlerimizle paylaşasarak tüm vekil ebe ve hemşirelerin bu dilekçe örnegini doldurarak sayın cumhurbaşkanımıza göndermelerini istediler.

Sn.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a                                                                       …../…../…….

Bizler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86.maddesine göre açıktan illerdeki atama komisyonları tarafından ücra köylerde görev yapmak üzere Kpss puanı ile bakanlık bünyesinde görevlendirilen  “Vekil ebe hemşire”leriz.14.11.2011 tarihinde 663 Sayılı KHK ile 1 yıl vekil ebe hemşire olarak çalışan personele kadro hakkı tanınmıştı.O tarihte 1 yılını dolduramamış 600’a yakın personel ve vekillige içinde bulunduğumuz zamana kadar atanan  yaklaşık 300 kişi görevini Vekil ebe hemşire olarak sürdürmektedir.

Kadro verilme sürecinden sonra 26.03.2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı Vekil ebe Hemşire alımını durdurmuş,zorunluluk halleri dışında alım yapılmamasını istemişti,alımlar açıldı ve 2016 Aralık ayında tekrardan alımlar durduruldu şu an alım yapılmamaktadır.

Vekil ebe hemşireler Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Yeni düzenleme sonrası yeni adıyla Türkiye Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde yıllardır kurum içi bütün eğitimlere katılmış ve kendini geliştirmiştir.Aşılama,Aile planlaması,gebelerin doğum öncesi ve sonrası eğitimleri,kanser taramaları gibi bir çok konuda liyakat sahibi olmuş,hatta kurum içi eğitimlerde eğitmenlik yapacak bilgiye ulaşmıştır.Kurum içerisinde bu kadar bilgili ve önemli personelin kurum için iş güvencesi sağlanıp uzun yıllar hizmet vermesi gerektiği  olduğuda bir gerçektir.

2011 den bu yana yaşadığımız sıkıntılar, özlük hakkı eksiklikleri ve bizlerin yaşadığı sorunları sizlere iletme ve çözüm bulmanız için bilgilerinize sunmak istedik arz ederiz;

1- Doğum izinlerinde 4/A lı personele tanınan 2 yıl ücretsiz izin hakkından yararlanamıyor 6 aylık izin sürecinden sonra yerlerimize geri dönmek zorunda kalıyoruz,6 ay içinde ise başlayış yapmadığımız takdirde sözleşmemiz fesh ediliyor.

2-Eş durumu tayin hakkımız bulunmamaktadır.

3- Tayin veya becayiş hakkımız bulunmamaktadır.

4-Kıdem ve derece ilerlemesi 9/1 de sabit kalmaktadır.

5-Yıllık izin hakkımız her aya 2 gün olacak sekilde,toplam yıl içerisinde 20 gündür (Hafta sonları dahildir) ve bir sonraki yıla devredilmemektedir.Babalık,ölüm,evlilik,refakat ve süt izni haklarımız bulunmamaktadır.

6-Erkeler için Askerlik dönüşü ise başlama hakkı yoktur.

Yerleştirilmelerimiz Kpss puanı sıralamasına göre yapılmıştır.4/A lı ve 4/B li personelle aynı işi yapmamıza rağmen ücret olarak 3/2 sini almaktayız.Sayın cumhurbaşkanımız devlet evlatları arasında ayrım yapmamalıdır.Ücra köylerde tek başına çalışıp temizlik,güvenlik ve ulaşım güçlüklerine rağmen özveriyle köylü halka sağlık hizmeti veren bizlere de,900 bin Taşeron,23 bin 4/C li çalışan personele verdiğiniz gibi kadro müjdesi vermenizi,gerekli çalışmaları yapmak üzere talimatlarınızı rica ediyoruz.

Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederiz .

Adres               :                                                                                            Ad    :

TC Kimlik No   :                                                                                      Soyad    :

Görev Yeri       :                                                                                      İmza      :