Yeni Bir Sağlık Üniversitesi Daha Kuruluyor.

0
27

Yeni Bir Sağlık Üniversitesi Daha Kuruluyor.

Ankara’da yeni bir vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin Kanun Tasarısı Başbakan Binali YILDIRM imzası ile Meclis Başkanlığına sunuldu.

Millî Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nca TBMM’ye sunulması kararlaştırılan “Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ile, Ankara’da Sevgi Vakfı tarafından Lokman Hekim Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulması öngörülüyor.

Lokman Hekim Üniversitesi adıyla kurulacak olan vakıf üniversitesine bağlı;

Tıp Fakültesi,

Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Diş Hekimliği Fakültesi,

Eczacılık Fakültesi,

Spor Bilimleri Fakültesi,

Meslek Yüksekokulu,

Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

olacak.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Lokman Hekim Üniversitesi

EK MADDE 176- Ankara’da Sevgi Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Lokman Hekim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a)Tıp Fakültesinden,

b)Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

c)Diş Hekimliği Fakültesinden,

ç)Eczacılık Fakültesinden,

d)Spor Bilimleri Fakültesinden,

e)Meslek Yüksekokulundan,

f)Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here