Yıl Sonuna Doğru Maaşlar Neden Düşer?

0
33

Yıl Sonuna Doğru Maaşlar Neden Düşer?

15 Aralık’ta ödenen peşin maaşların, 1 ila 15 Ocak 2018 dönemlerini kapsayan yarısı için 2018 Ocak’ta geçerli olan yüzde 15 gelir vergisi uygulanabilir mi?

2017’de uygulanan gelir vergisi dilimlerine göre memur maaşlarından gelir dilimine göre aşağıdaki oranlarda vergi alınmaktadır.

Gelir vergisine tabi maaş kalemlerinin toplamı;

00.000-13.000 TL arası için %15,
13.001-30.000 TL arası için %20,
30.001-110.000 TL arası için %27,
110.000 TL’den fazlası için %35,

vergi kesilecektir.

Yılın sonuna yaklaştığımız bugünlerde, yüzde 15 gelir vergisi diliminin uygulandığı memur sayısı çok azdır. Gelir vergisinin uygulandığı matrahın yıl içinde artmasından dolayı genel olarak Aralık ayı maaşlarında yüzde 20 ila yüzde 27 oranları uygulanmaktadır.

Diğer taraftan,15 Aralık maaşı için bir kısım kamu görevlilerimizde, maaşın 1 ila 15 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan kısmı için yüzde 15 gelir vergisi oranının uygulanması yönünde bir düşünce bulunmaktadır. Bu düşünceye göre, maaşın 15-31 Aralık 2017 bölümü için yüzde 20 veya 27; ama maaşın 1 ila 15 Ocak 2018 tarihini kapsayan geri kalan yarısı için yüzde 15 vergi oranı uygulanmalıdır.4

Hali hazırdaki uygulamada, Aralık ayı maaşının yarısı bütçe dışı emanet hesaplarına alınmakta ve takip eden yılın bütçesinden mahsup edilmektedir.

15 Aralık’ta ödenen maaş peşin bir maaş ödemesi olduğu için, Gelir İdaresi Başkanlığı, ödendiği ayda geçerli olan gelir vergisi oranının uygulanması gerektiği yönünde görüşler vermektedir.

Bu bağlamda, genel olarak Maliye Bakanlığı personeli uygulamada bir yanlışlık olmadığını düşünmektedir. Diğer taraftan, bu konu şu ana kadar yargıya yansımamıştır. Konunun yargıya taşınması ve emsal bir karar alınması halinde, farklı bir uygulama olması mümkün olabilecektir. Hali hazırdaki durumda, Maliye Bakanlığının aksine bir görüşü olmayacaktır.

memurlar.net

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here