Yıllık İzni Bayram Tatiline Denk Gelenler

0
42

KURBAN BAYRAMININ 2.3. VE 4. GÜNÜ MESAİ GÜNLERİNE DENK GELİYOR. BU GÜNLERDE SENELİK İZİN KULLANAN ARKADAŞLARIN BU GÜNLERE DENK GELEN SENELİK İZİNLERİNİN ARADA KAYNAMAMASI İÇİN İDAREYE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKİR.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ (. (29.04.2016 – 2635)

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN ( RAMAZAN BAYRAMI 3,5 GÜN, KURBAN BAYRAMI 4,5 GÜN) YILLIK İZNE DENK GELMESİ DURUMUNDA NE OLUR

…..YILLIK İZİN VERİLİRKEN YILLIK İZİN SÜRELERİ İÇERİSİNDE KALAN VE MESAİ GÜNLERİNE DENK GELEN ULUSAL BAYRAM, GENEL TATİL GÜNLERİ İLE BAŞBAKANLIKÇA İDARİ İZİNLİ SAYILAN SÜRELERİN YILLIK İZNE DAHİL EDİLMEMESİ; YILLIK İZİN VERİLDİKTEN SONRA BAŞBAKANLIKÇA İDARİ İZİNLİ SAYILAN SÜRELERİN YILLIK İZİN SÜRELERİ İÇERİSİNDE KALMASI VE MESAİ GÜNLERİNE DENK GELMESİ HALİNDE İSE BU SÜRELERİN YILLIK İZİN SÜRESİNDEN DÜŞÜLMESİ VE DAHA SONRA AMİR TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLEN ZAMANLARDA MEMURA 657 SAYILI KANUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE KULLANDIRILMASI GEREKTİĞİ MÜTAALA EDİLMEKTEDİR.

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 2429

Kabul Tarihi : 17/3/1981

Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 19/3/1981

Sayı : 17284 Yayımlandığı

Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa :

MADDE 1 – 1923 YILINDA CUMHURİYETİN İLAN EDİLDİĞİ 29 EKİM GÜNÜ ULUSAL BAYRAMDIR. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. BAYRAM 28 EKİM GÜNÜ SAAT 13.00’TEN İTİBAREN BAŞLAR VE 29 EKİM GÜNÜ DEVAM EDER.

MADDE 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) RESMİ BAYRAM GÜNLERİ ŞUNLARDIR: 1. (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. 2. 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür. 3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) B) DİNİ BAYRAMLAR ŞUNLARDIR: 1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür. 2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür. C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.)

1 Ocak günü yılbaşı tatili,

1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü

15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

(Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır. Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

C) Madde 3 – A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00’ten itibaren başlar.

ÖRNEK DİLEKÇE

………………………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE/BAŞHEKİMLİĞİNE

Müdürlüğünüz/hastaneniz, birimi/servisinde …………….. olarak çalışmaktayım. 2018/2019 yılına ait kulanmakta/kullanmış olduğum senelik iznimden … günlük kısmı ulusal bayram/genel tatil günleri/başbakanlıkça ilan edilen idari izin günlerine denk gelmiştir. Konuyla ilgili olarak DPB’nın 29.04.2016 tarih ve 2635 sayılı görüşü;

…….“yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılması gerektiği mütaala edilmektedir”. Şeklindedir.

Yukarida bahse konu ettiğim DPB görüşüne göre kulanmış olduğum senelik izin süresinde ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık iznimee dahil edilmemesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Kurban Bayramının 21/08/2018-24/08/2018 tarihleri arasına denk gelmesi ile 20/08/2018 tarihinde ise idari izin verilmesi sebebiyle bu sürelerin Devlet memurunun yıllık izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği hususunda kamu kurum ve kuruluşlarınca Başkanlığımızdan çok fazla görüş talep edilmektedir.

Devlet memurunun yıllık izin süresinin idari izin ile ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlaması durumunda, bu sürelerin yıllık izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği hususundaki Başkanlığımızın 29/04/2016 tarihli ve 2635 sayılı görüşü için

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here