Yönetmeliklere Aykırı Görevlendirmeler ( Sorumlu Hemşire )

Devlet kurumları kanun belirlediği esaslar doğrultusunda yasa, yönetmelik, tüzük, tebliğ ve genelgeler ile yönetilir. Kurumların başında bulunan yöneticiler her şeyden önce bu yasa, yönetmelik, tüzük, tebliğ ve genelgelere uyumu sağlamak ve uyulmasını sağlamak ile görevlidir. Yayınlanmış olan bu yasa, yönetmelik, tüzük, tebliğ ve genelgelere önce kendi uyacak gereğini yapacak örnek olacak sonra çalışanlarında tam bir şekilde uymasını isteyecek. Öncelikle çalışanları işlerinin gereği ilgili yasa, yönetmelik, tüzük, tebliğ ve genelgeleri bilmesini sağlamalıdır.

Çalışandan tebliğ etmediği yasa, yönetmelik, tüzük, tebliğ ve genelgelere uymasını beklerken kendi uygulamaz ise bu sadece çalışanın sisteme ve bakanlığa olan inancı sarmakta. Toplumda öyle bir hal almaktadır ki kuraların başını ezmek istedikleri insanlara uygulandığı inancı hakim olmaktadır. Bu yazı serimizde, sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlarda yasa, yönetmelik, tüzük, tebliğ ve genelgelere rağmen devam edilen uygulamaları gündeme taşıyacagız.

Umarız yasa, yönetmelik, tüzük, tebliğ ve genelgeleri uygulamak ve uygulatmak ile ilgili görevde bulunan yöneticiler istediklerini uygulayıp istediklerini uygulamama, a şahsına geçerli olan kuralların b şahsına geçerli olmaması uygulamalarından acilen vazgeçmelidir. Bu tutum ve davranışlar için bu dünyada belki hesap verir belki vermesiniz ama “Yarın Hakk’ın divanına varınca Süleyman’dan hakkın alır karınca!”

Şimdi çok bariz bir şekilde bakanlığa bağlı kuruluşlarda yaşanan kanun yasa yönetmelik, tebliğ, genelge ve iç tamimlere aykırı durumları her gün bir parametere olarak  gündeme getirelim.Bugünkü gündemimiz Sorumlu hemşire görevlendirmeleri; Hemşirelik yönetmeliğinde açıkça yer almaktadır. Sorumlu hemşirenin “öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir.” maddesinde görevlendirilme kriteri net olarak belirtilmiştir.

Yine  “Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.” hükmü ilede alternatif getirmiştir.  Sanırım kimse yönetmeliği okumuyorolmalı ki,  çalışan uzman ebe ve hemşireler var iken lisans mezunlarının servis sorumlusu olarak görevlendirilmeleri devam etmekte. Ayrıca yönetmelikte hemşirelikte lisans mezunları arasından görevlendirilebileceği yer alırken maalesef bu madde görmezden gelinmektedir.

Bağlı kuruluşlara bakıldığında lise mezunu, önlisans mezunu, alan dışı lisans mezunlarının sorumlu hemşire olarak görevlendirildiği görülmektedir. Yönetmeliklere aykırı olan bu durum şikayete konu olsa sonuç ne olur?Özellikle bazı sağlık kuruluşlarında sorumlu hemşirelere soruşturma yaptırılmaktadır. Yönetmeliğe aykırı görevlendirmesi olan sorumlu hemşire nasıl soruşturma yapar? Soruşturma usulune uygun yapılmadığına dair itiraz edilse sonuç ne olur?