İki önemli konuda sendikanın girişimi

İki önemli konuda sendikanın girişimi

Sağlık Bakanlığı’na yazdığımız yazıyla, icap nöbet ücretlerinin ödenmesini sağlayacak düzenlemeyle, sağlık çalışanlarının beklentisi olan görevde yükselme sınavının bir an önce yapılmasını istedik.

Sağlık çalışanlarının tuttukları icap nöbetlerinin ücretlendirilmesi hususunda, Maliye Bakanlığı’nın görüş yazısından dolayı sorun yaşandığını belirttiğimiz yazımızda, özellikle ilçelerde başta yoğun bakım, diyaliz ve ameliyathane hizmetlerinde icap nöbet ücreti sorunundan dolayı hizmetlerde kesintiler yaşandığını vurguladık. Bazı kurumlarda da icap nöbeti tutulmasına karşın, ücret ödenmediğini belirttiğimiz yazımızda, 4. Dönem Toplu Sözleşme’de de icap nöbet ücretleri konusunun görüşüldüğünü ve “Sağlık hizmetinin sunumunda kaliteyi artırmak üzere Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin icap nöbetine ilişkin hükümlerine dair gerekli düzenlemeler yapılarak sonuçlandırılacaktır.” Şeklinde karar alındığını dile getirdik ve bu kararın gereğinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydettik.

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği yazılı sınavı 8 Ekim 2017 tarihinde, sözlü sınavlar ise 15 – 24 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılmış ve başarılı olan adayların 30 Mart 2018 – 09 Nisan 2018 tarihleri arasında kura tercih başvuruları alınmış 17 Nisan 2018 tarihinde de kura sonuçları açıklanmıştı.

27. Nisan 2018 tarihinde yapılan Nisan 2018 Kurum İdari Kurul toplantısında alınan kararlar arasında; unvan değişikliği sınavının sözlü sınav süreci de tamamlandıktan sonra, 2018 yılı ikinci yarısında görevde yükselme sınavı yapılması yer almaktaydı. Bakanlığa yazdığımız yazıda, söz konusu Kurum İdari Kurul Kararını da hatırlatarak, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının büyük bir beklentiyle görevde yükselme sınavı ilanını beklediğini belirttik